Het Ghent Centre for Global Studies en Academia Press – Lannoo nodigen u van harte uit op de voorstelling van het boek

De hermaakbare wereld? Essays over globalisering

op maandag 28 november om 19u in het auditorium van het VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Fabiolalaan, 9000 Gent (naast het station Gent-Sint-Pieters). 

Leden van het Ghent Centre for Global Studies die hebben bijgedragen aan deze essaybundel, zullen in gesprek gaan met enkele prominente stemmen in het maatschappelijke debat over globalisering:

  • Eva Brems, Hoogleraar Mensenrechten aan de Universiteit Gent
  • Sami Zemni, Hoogleraar Conflict- en Ontwikkelingsstudies en Hedendaagse Islam aan de Universiteit Gent
  • Hans Achterhuis, Hoogleraar emeritus Filosofie aan de Universiteit Twente en auteur van ondermeer De utopie van de vrije markt (2010) en Koning van Utopia (2016).
  • Marlies Glasius, Hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in onder meer autoritaire staten, global civil society en human security.

Gie Goris, hoofdredacteur van MO* Magazine, zal modereren.

Na afloop kan u mee het glas heffen op deze nieuwe publicatie, op een receptie aangeboden door het Ghent Centre for Global Studies.

Inschrijven via: https://webapps.ugent.be/eventManager/events/BoekvoorstellingDehermaakbarewereld

 

De hermaakbare wereld? Essays over Globalisering bij Academia Press – Lannoo

onder redactie van Julie Carlier, Eric Vanhaute en Christopher Parker

Hoewel globalisering de voorbije dertig jaar alomtegenwoordig was in het maatschappelijk debat, is de term steeds meer een vaag containerbegrip geworden. De meest uiteenlopende vraagstukken worden eraan verbonden, gaande van financiële crisissen en klimaatacties tot migratie en internationaal terrorisme. Vaak wordt globalisering daarbij begrepen of ervaren als een voldongen feit: een ongrijpbaar, onzichtbaar proces dat zich boven onze hoofden afspeelt. De hermaakbare wereld? toont hoe verlammend die beeldvorming is en reikt lezers een kritische, constructieve definitie aan. Wie dit boek leest, krijgt een nieuwe kijk op debatten rond globalisering. Zo biedt het zuurstof voor maatschappelijke veranderingen.

Deze essaybundel werd samengesteld door de onderzoeksgroepen van het Ghent Centre for Global Studies, en door Academia Press gepubliceerd na een double-blind peer-review. Het boek stelt prangende vragen over globalisering, geïllustreerd aan de hand van specifieke cases. Het vormt een kritisch pleidooi voor verandering en wil ertoe bijdragen dat globalisering terug op de politieke agenda wordt geplaatst.

Met bijdragen over o.a. mensenrechten, de financiële sector, global governance, de rol van de EU in de wereld, toegang tot essentiële geneesmiddelen en migratie, van de hand van ondermeer: Eva Brems, Ben Derudder, Dries Lesage, Jan Orbie, Ferdi de Ville, Sigrid Sterckx en Eric Vanhaute. Nawoord door Sami Zemni.